Publikace a archiv (Uplynulé akce)


"NA HODNÝ HOLKY SERE PTÁK" - Hana Rakušanová
článek z měsíčníku REGENERACE - listopad 2016


Týdeník SPIRIT - 23.12.2016

Prozradí měření aury indigové a křišťálové děti?

Čtenářku Lenku T. z východních Čech zajímá„Psali jste nedávno o indigových a křišťálových dětech, o tom, že jejich označení vychází právě z barvy aury. Kdybych tedy nechala změřit a vyfotografovat auru svého dítěte, zjistím, zda patří mezi výjimečné, tedy křišťálové?“

O odpověď jsme požádali Hanu Rakušanovou, protože

se měřením aury a její energetickou diagnostikou dlouhodobě zabývá. Navíc má i určité vlastní, rodinné, zkušenosti.

Hanka k tématu uvedla: „Narodila jsem se roku 1965 a jsem indigová. Moje maminka je ročník 1938 a je také indigová. Podle povahových rysů a talentu, které měly ženy v mé rodové linii, lze soudit, že byly všechny až po praprababičku indigové. Z hlediska mé praxe energetické diagnostiky to není výjimečné, že se ladění řetězí, opakuje, v ženské nebo mužské linii. Naopak to bývá až na vzácné výjimky pravidlo.

Systém AVS, se kterým pracuji, zachytí barvy aury, včetně indigové, nemá ovšem v nabídce křišťálovou. Končí na bílé barvě, tak, jak je i fyzikálně, tedy čistě materialisticky, vnímáno barevné spektrum zde na Zemi. Je pravdou, že jako bílé jsem všeho všudy naměřila asi tři jedince v celé ČR. Může to být tím, že se bílí obecně nemají potřebu měřit, jsou si již sebe vědomí a jsou v jednotě, nebo jich je zde v současné době méně. Fenomén indigových dětí vlastně vznikl díky popularizaci Doreen Virtue. Nevím, kam tím skutečně mířila, ale vnímám ji jako moudrou ženu a nemyslím si, že chtěla ukazovat na výjimečnost jednoho druhu barevného ladění člověka.

Základní barva aury vystihuje naše naladění pro život. Ukazuje, zda jsme více praktičtí, logičtí (od červené po zelenou) a nebo snovější, umělečtější a vzletnější (od zelené po bílou). Můžeme to vnímat jako jakýsi imprint, otisk, se kterým naše duše, my, přicházíme na Zemi, do těla, do tohoto života. Každý si neseme svoji jedinečnost, výjimečnost, dary, které máme objevit, rozvinout a obohatit tak sebe, zkušenosti duše a také život na Zemi.

Právě v tom vnímám největší poselství indigových a křišťálových dětí, které jsou viditelnější jen díky fenomenalizaci. Obecně doporučuji děti spíše pozorovat, nechat projevit, neměli bychom je chtít měnit. Nikdo se totiž nenarodil pro uspokojování našich představ, ani naše děti. Přišly sem skrze nás, jsou ale výjimečné a jedinečné takové, jaké jsou. Dokonce nám mohou připomenout, proč jsme tady. A to rozhodně není kvůli hypotéce, kvůli kariéře, starostem, hádkám, politice...

Z osobní zkušenosti vím, že žádná barva aury není lepší nebo horší. Jsou jenom jiné a úplně každá má svoje dary, potenciály, ale i výzvy. Ti logičtí se mají naučit důvěřovat, prociťovat a vnímat jinak než jen rozumem. A ti, co cítí a vnímají, což je právě případ indigových a bílých, se mají zase naučit vědět a dělat. Každý má jinou výzvu. Velké téma pro indigové je tělo, vtělení. Zní to asi divně, vždyť bez těla to přece nejde, jenže ‚nevýhodou‘ jemněji laděných lidí je snadné vcítění se do druhých. Bývají velmi, velmi empatičtí, ale pramálo vnímají sami sebe. A pokud ano, tak více v představách než přímo v těle, ve svalech, v buňkách. Téma číslo jedna je pro ně nejen cítit a vnímat, ale také vědět a UDĚLAT. Nejenom si vizualizovat a představovat, ale uvést v praxi. Ukázkou jsou lidé, kteří chodí na mnoho kurzů, naučí se mnoho technik, mají mnoho nástrojů, ale málokterý opravdu použijí. Toto přitom absolutně není problémem lidí v barevném spektru od červené po zelenou. V praxi jsou jako doma.

Už pan Werich říkal: ‚Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady uděláme moc.‘ Ano, jde o spolupráci. Umí si někdo vůbec představit, že bychom byli všichni stejní? Jenom logičtí, jenom snoví? Až v tom spektru, v celé škále růzností, je dána šíře žití.

Vrátím se ještě ke křišťálovým, ale také zlatým a stříbrným barvám v auře. Osobně se mi nejednou stalo, že mi různí lidé ezoterikou nijak nepoznamenaní řekli, že kolem mě zřetelně vidí zlatou barvu, záři. Ale já jsem indigová! Moje vysvětlení k tomu je, že k sobě stahujeme vyšší energie, můžeme jim říkat třeba archandělské nebo mistrovské, a to v různých situacích. U mě je to hlavně při meditacích nebo terapiích. Jsou to energie, které nám mohou pomáhat tu či onu činnost zvládnout. Jsou lidé, kteří s těmito energiemi vědomě pracují a mají reálné výsledky. Jak už jsem říkala, se základní barvou aury se rodíme. Vnímáme spektrum od červené po bílou a příměsi barev v auře nebo obaly aury, jako jsou stříbrná, křišťálová či zlatá, mohou být spíše znamením proudících energií skrze nás. Mohou nás chránit, posilovat, ochraňovat atd. Nejsou ale naší přirozeností. To až později, tam nahoře.“

(zem - Lucie Zemanová)

Kontakt: Hana Rakušanová -  www.hajiru.cz


Časopis SPIRIT, Lucie Zemanová
Fyzické projevy energetické nerovnováhyTisk

Paní Lenku J. zajímá: „Říká se, že nemoci, které člověka trápí, souvisejí s energetickou nerovnováhou v jeho těle. Jak se případně taková nerovnováha projevuje?“
Energetickou nerovnováhu odráží mimo jiné stav aury. Pro odpovědi na dotaz jsme proto zamířili za Hankou Rakušanovou, která se spolu se svým manželem Jiřím fotografování a měření aury věnuje. Hanka Rakušanová říká: „Velikost aury, její naplněnost, může být u každého člověka 100 procent. Stejně tak i velikost - naplněnost jednotlivých čaker, tedy energetických center, která vyživují naše fyzické tělo, může být 100 procent. To, kolik energie uvnitř máme, je výsledkem toho, kolik si sami dovolíme, kolik energie sebou necháme proudit. Zbytek totiž blokujeme, i když ne schválně. Jde o výsledek podvědomých bloků, které vznikají od početí přes prenatální vývoj, při porodu, v prvních letech života jako reakce na podněty zvenčí. Může jít ale i o výsledek rodové linie, což se odrazí v rodinných konstelacích.“
Jak se dají energetické nedostatečnosti vypozorovat ve fyzickém světě, jak se navenek projevuje energetická nerovnováha?
„Vezměme si například velikost aury. Lze ji vnímat jako vnitřní naplněnost, spokojenost se životem a jeho jednotlivými oblastmi - se svým tělem, partnerem, prací, společností, přijetím a sebepřijetím. Tuto naplněnost cítíme jako štěstí i spokojenost bez konkrétního důvodu. Pokud je zde energetická nedostatečnost, cítíme se smutní, zklamaní, unavení, až depresivní. Nepřijímáme, ba dokonce odmítáme sami sebe a tím pádem i druhé. Rádi bychom je měnili k obrazu svému. Ale každý má svoji cestu, každý jsme jedinečný originál. Není účelem vesmíru, abychom byli všichni stejní. Vedle nespokojeného člověka se po chvíli můžeme cítit těžce, unaveně. Naopak člověk, který má auru zcela naplněnou, jakoby září, je plný elánu, spokojenosti. V přítomnosti takového člověka se cítíme příjemně, radostně, mnohdy nás inspiruje. Toužíme být jako on, dělat věci jako on. Jeho záře není ale v jeho činnostech, ale v jeho postoji k proudění a přijetí všeho a všech. Není tedy řešením být jako někdo jiný, ale inspirovat se tím, že to jde.“
Jak se projeví v našem životě nedostatečné naplnění - energetická nerovnováha u čaker? 
„Dá se vypozorovat jak v chování, tak ve fyzických potížích. Zaměřme se na kořenovou čakru, která nás tematicky spojuje s tělem, s hmotou, s rodem, s našimi kořeny, se Zemí, umožňuje nám stát pevně na svých nohou, zastat se sebe, ale také být teď a tady - v realitě. Prvním znamením nerovnováhy jsou narušené, nesouladné vztahy v rodině. Rod má mimořádnou schopnost nás „vyživovat“, podporovat energeticky. Pokud ale někdo z rodu byl zavržen, odmítnut, nepřijat, pak síla slábne. Můžeme se cítit vykořenění. A někdy stačí, když někoho v rodu soudíme, zlobíme se na něj. Zlobit se na někoho znamená nepřijmout ho, posuzovat, odsuzovat. To pak energie neproudí, místo toho vynakládáme úsilí na odmítnutí, čili blokování. Energetická nerovnováha v kořenové čakře se může projevit lhostejností k fyzickému tělu. Naše tělo je chrám, který nás provází životem. Když se o něj nestaráme, chátrá, churaví, až nemocné umírá. Péče o fyzické tělo je základní podmínkou života, jde o vyhovění jeho potřebám v jídle, odpočinku i radosti. Když nám tělo signalizuje únavu, tak mnohdy reagujeme stimulanty (kávou atd.). Ale jedinou odpovědí na únavu by měl být odpočinek! Pokud tělo signalizuje hlad, je důležité mu vyhovět, když je nám zima, máme se tepleji obléci, když máme žízeň, napít se… Energetická nerovnováha v kořenové čakře se může projevit rovněž jako negativní vztah k penězům. Buď jde o jejich odmítání, nebo naopak na nich člověk lpí. Ale peníze jsou jen symbolem energie, vytvářejí iluzi naší hodnoty. Přikládáme jim malý či velký význam, jsou však jen prostředkem ke koupi potřebných věcí. Základní funkcí kořenové čakry, kromě zakořenění, je psychosomaticky být teď a tady, v realitě. Řada lidí žije buď minulostí, a to bez rozdílu, zda byla krásná či zlá, nebo budoucností - na něco se těší, nebo se naopak čehosi děsí. Jde jen o projekce hlavy. Tělo ani duše nic takového nemají. Teď a tady se nic zvláštního totiž neděje! Hlava je centrum, které pomocí rodových nebo společenských zkušeností, pravidel, programů vymyslí, proč se máme cítit špatně, proč dobře, jak být dokonalou matkou, co musíme a co nesmíme. Hlava je mocná a jsou v ní struktury, programy, které tělo a duše nemají. V nich je naprostý klid a harmonie. Žít v přítomnosti, nekonstruovat neustále co bylo, nebo co bude - to je znamením harmonické kořenové čakry. Je to schopnost vidět realitu bez očekávání, jaká by měla být. Jsme zklamaní, je-li realita jiná a opět nastává odmítání, blokování. Na fyzickém těle se energetická nedostatečnost v kořenové čakře může projevit potížemi a nemocemi konečníku, močového měchýře, u mužů varlat, u žen děložního čípku, dále bolestmi či nemocemi kostrče, křížové kosti i kyčlí, nohou, kloubů i krve.“
Jak můžeme léčit - energeticky harmonizovat kořenovou čakru?
„Mě moje cesta dovedla k rodinným konstelacím. Ty pomocí terapeutického divadla harmonizují, léčí naše rody, naše kořeny. Jako malé děti vidíme matku a otce jako bohy. Cokoli dělají, načítáme do svého podvědomí a pak se tím - chtě, nechtě - řídíme. Osvojíme si postoje k rodu, péči o tělo, schopnosti stát na vlastních nohou, žít v realitě, hospodaření s penězi a v neposlední řadě i uspokojovat, naplňovat své fyzické potřeby. Ale existují i podpůrné terapie, pomocné prostředky. Skvělými pomocníky jsou masáže éterickými oleji z hřebíčku, kardamomu nebo santalu. Barva kořenové čakry je červená, tudíž můžeme její energii podpořit přiložením červeného kamenu, jakým je rubín, granát, nošením červeného spodního prádla, konzumací pikantního jídla v barvě červené. Proudění v kořenové čakře též podpoří jógová terapie a speciální asány, zpívání nebo vyslovování mantry LAM. 
Obecně se dá říci, že problémy s kořenovou čakrou mají hlavně lidé jemněji vibrující, ti, co mají základní barvu aury bílou, levandulovou, fialovou, indigovou nebo modrou. Je jim přirozenější jemnější ladění, nikoli hrubá hmota. Ale cílem každé bytosti, každého člověka je rovnováha. Přírodní zákony platí i zde - každý strom, každá rostlinka, roste od kořenů vzhůru. Čím pevnější kořeny, tím stabilnější, pevnější postoj - u stromů i lidí. Z měření jsme vypozorovali, že v páru spolu často žijí lidé opačných barevných pólů. Je to i náš případ. Já jsem laděná jemněji, více k nebi, méně zakořeněná. Jířa je víc laděný k Zemi, méně vzletný. Došli jsme k poznání, že není nutné druhého přetvářet, ale vzájemně se inspirovat. Jířa mě inspiruje svou tvořivostí ve hmotě - staví nádherná kachlová kamna, hotové monumenty. Já jeho zase inspiruji jemným cítěním, hlavně hudbou, kterou společně pak hrajeme. V józe se o kořenové čakře říká, že je čakrou probuzení do bdělého stavu vědomí. Zdá se, že je to silný a mocný výchozí bod ke šťastnému a spokojenému životu. Kořenová čakra se dá naplnit, její proudění uvolnit, když přijmeme minulost tak, jak se stala, už ji stejně nezměníme, a o budoucnost se nestrachujeme. Naplní-li se kořenová čakra, stojíme pevně, jsme si vědomi sami sebe a dokážeme být díky vnitřní síle sami sobě oporou. A to je začátek. Dobrodružství pak pokračuje přes druhou čakru, skrze kterou vyjadřujeme svou tvorbu, kreativitu, ukazujeme, kdo doopravdy jsme.“ 
(zem)
Kontakt: www.hajiru.cz, tel. 774 232 232


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Časopis Regenerace, leden 2015, Rozhovor Radmily Zrůstkové s Hanou Rakušanovou :Článek z časopisu Phoenix, 11/2014

Základní barva aury a naše povolání

Autor : Hana Rakušanová   
Středa, 29 Říjen 2014 20:07

Nejprve bych vám ráda osvětlila, co si představuji pod pojmem ZÁKLADNÍ BARVA AURY vzhledem k našemu povolání, tedy k tomu, k čemu nás naše duše volá. Vnímám to jako základní vibraci, tedy naladění schopností, talentů, vůle a mnoha dalších vlastností pro daný život.

Můžeme si to přestavit tak, že si duše zvolí lekce, které chce v daném životě na Zemi zvládnout a pro ně si do základní výbavy vezme vlastnosti, předpoklady, které pro realizaci potřebuje. Zjednoduše lze říci, že lidé, kteří budou potřebovat pracovat více ve hmotě nebo kreativci až učitelé budou mít zemitější barvy, tedy od červené přes oranžovou až ke žluté. Přírodomilci, pečovatelé jsou zelení až modří a umělci, učitelé jógy až po vizionáře mívají indigovou, fialovou, levandulovou až bílou auru. Hustší vibrace předurčují člověka více k praktičnosti a systematičnosti, zatím co jemnější vibrace spíše k umělečtější práci. Ale....

Jako malé nás vedou rodiče a podle toho, zda uplatňují své schopnosti, zda projevují svoje talenty, jsou plně propojeni s hlasem svojí duše, podle toho nás podporují. Ale pokud už je jejich rodiče vedly spíše rozumem, tedy ve smyslu "to je vhodné, to bude pro tebe lepší" a podobně, řídí se tedy rozumovou složkou i při výchově svých dětí a těm potom radí, na kterou školu jít, co studovat, co má budoucnost a co dítě rozhodně neuživí apod. Nejspíš to dobře znáte. Ve skutečnosti ale jde o to přijmout sami sebe a tak se propojit se svojí základní výbavou, je velmi obsažná, dá se říci nevyčerpatelná a pak rozvíjet svoje talenty.

Většinou se ale při měření aury setkáme až ve chvíli, kdy klienti dojdou do bodu krize, a to buď partnerské nebo pracovní, anebo zdravotní. Až v této chvíli jsme totiž většinou schopni zastavit se a zaposlouchat se do hlasu naší duše, do hlasu našeho svědomí. Nejhlubší popření svých talentů a vnitřního hlasu se může projevovat až depresemi. Bohužel tak často léčenými antidepresivy. Ty celou situaci odsunou do apatie a nezájmu, odklonem od svých pocitů. Ty zůstávají nevyřešené, jakoby zametené pod kobercem a ještě díky lékům k nim klienti nemají přístup. Jsou jako za mléčným sklem.

Základní barva aury je ale náš PRApotenciál. Často vídáme, a sami jsme touto etapou také prošli, jak lidé absolvují různé kurzy a v nich se snaží být lepšími a hlavně jinými, než jsou nyní. Naše zkušenost je opačná. Stačí přijmout sám/sama sebe a otevřít se svým schopnostem. Chápu, je to jednodušší napsat, než v realu uskutečnit. Ale v podstatě jde jen o spojení se se svojí pravou podstatou a využití potenciálu, který čeká v nás. Bohužel jsme často sami se sebou nespokojeni, chtěli bychom být raději jako některý učitel či guru a tím popíráme sami sebe. Autoritu, vzor hledáme venku, mimo sebe a při tom v sobě máme největšího učitele, léčitele, gurua. Ale tomu nás většinou učili od dětství nevěřit.

Pokud se ale zastavíme a vzpomeneme si, co jsme jako malé děti milovali, na co jsme si hráli, co nás bavilo dělat celé hodiny a začneme to jako dospělí dělat, je nám taaaak krásně, až se nám chce radostí plakat, usmíváme se blaženě a to je ta chvíle, kdy se propojujeme se svojí duší a nastupujeme na cestu svého života. Jediným ukazatelem správnosti je náš pocit radosti, naplněnosti a blaženosti. Prací, kterou milujeme, se neunavíme, naopak nás nabíjí. Je to radost sama.

Všem nám přeji radostné žití plné naplněných životů v lásce i úctě.

Hana Rakušanová
HaJiRu Liberec
www.hajiru.czČlánek z časopisu Phoenix, 10/2014

Jak jsem potkal auru

Autor : Jiří Rakušan   
Pondělí, 22 Září 2014 08:21

O auře toho bylo již napsáno mnoho. Rád bych se s vámi podělil o to, kterak jsem k jejímu pozorování přišel já.

Po několika nezdařených pokusech přimět mne k nějakému sebevzdělávání v oblasti sebepoznání, ezoteriky a dalších nemateriálních věd, se mé milované ženě nakonec přece jen podařilo zapálit jiskru zvědavosti v mém srdci. Pod záminkou společně strávených chvil a osobního růstu, jsme vyrazili na společný seminář. Při ukázkových ochutnávkách z dílny astrologické, meditační, rodinně konstelační a dalších, jsme se dostali i k ukázce měření aury. To mne jako technika natolik zaujalo, že jsem začal zkoumat celý systém detailněji. Jak to vlastně funguje?  Vrtalo mi to hlavou a tak jsme společně se ženou záhy po proběhlém semináři zabrouzdali na "síti" a našli několik center, kde se měření aury provádí. V rámci hesla důvěřuj, ale prověřuj, jsme nakonec vybrali tři způsoby měření a vydali se na týdenní cestu po "auroměřičích" českých i slovenských.

Orange fullbody auraPřístroje a jejich principy byly vesměs hodně podobné, ale výstupy nás přesvědčily jen u jednoho systému. Byl zajímavý tím, že člověk nemusí do měření zasahovat a svým úhlem pohledu jej komentovat, či upravovat a vysvětlovat a tím samozřejmě neúmyslně zkreslovat. Přístroj, který se nám líbil nejvíce, jsme nakonec objednali v Americe. Osobně mě zaujalo to, že přístroj měří prostřednictvím senzoru, který snímá v organizmu zpětnou biologickou vazbou určené hodnoty, jež pak vyhodnocuje a přiřazuje jim zajímavé informace o jeho těle, mysli, duši, energii, hodnotě stresu nebo vyrovnanosti ? zkrátka vyhodnotí energeticko-emočním stav. Zároveň dokáže vyvodit z naměřených dat i celkem slušný závěr ve formě reportu, kde je vše logicky, jednoduše a přehledně popsáno. Dokonce obsahuje i psychologický rozbor osobnosti. A to je opravdu zajímavé ? to, co si nechceme vůbec připustit, najednou vidíme černé na bílém. Najednou neplatí žádné výmluvy, lhaní ani kličky?

Když jsem si poprvé změřil auru, po přečtení reportu "jsem se sebou týden nemluvil". Nechtěl jsem přijmout informace, které jsem dostal. Až při několikátém přečtení a opadnutí prvotních odmítavých emocí, jsem začal připouštět, že by to až zas takový blábol nemusel být a teprve další a další čtení mne ujistilo v tom, že jsem začal své skryté vlastnosti objevovat a pojmenovávat. To jsem se o sobě ale dozvěděl věcí? Teprve přijetí těchto informací mi pomohlo najít cestu a přijmout se takový jaký jsem. S odstupem času mohu říci, že to pro mne bylo velké plus.

Pravdivé informace

Zpočátku jsme si nebyli jisti, zda měření opravdu přináší relevantní informace. Když odcházeli první známí, kteří si nechali auru změřit, říkali, že se jich to vůbec netýká, že to je o někom jiném atd? Většinou ale trvalo tak týden, kdy přišli zpět a ptali se nás, s překvapeným výrazem, jak je možné, že o nich tak dokonale všechno víme. Popis z reportu totiž seděl úplně přesně. Ze stavu stavu aury (velká, malá, rovnoměrná, nevyvážená, harmonická, neharmonická apod.) se dá vyčíst mnoho. Další informace přináší barvy aury, jejich sytost, intenzita. V přeneseném smyslu se jedná o energii ? základní výbavu člověka pro zvládnutí úkolů v určité fázi hmotného bytí. Z aury se dá vyčíst i stav čaker ? jejich nabití, harmonie, činnost. Dále informace o rovnováze jin a jang energií ? tedy vztah mezi vnitřním mužem a ženou, vztah mezi dáváním a přijímáním atd. To byly a jsou pro většinu naprosto překvapující informace. A přitom jsou změřeny a vyhodnoceny "obyčejným materiálním měřákem". Ohromující, zvláště pak pro ty více materiálně zaměřené, je psychologický rozbor osobnosti. Dokonalé na celém systému měření aury je, že na jeho přípravě se podílely jak složky vědecké, tak i ezoterické. Vědci se spojili se senzibily, a když člověk vidící auru svým zrakem řekl, že ji vidí v té a té barvě, velikosti, tvaru a vědec ? fyzik odečetl hodnoty z měřicího přístroje, vědec psycholog položil otázku, vědec psychiatr položil otázku a tak vznikla velká spousta dat, která při měřeních na amerických universitách za dobu 20 let přinesla tolik informací, že je bylo možno zapracovat do programu, který dokáže naměřeným hodnotám rovnou přiřadit informace o okamžitém energeticko-emočním stavu těla, mysli a duše a i mnohé další.

Postupem času jsme se i my naučili z reportu zjišťovat další a další informace, které mají velikou vypovídací hodnotu o člověku samém a nejsou na první pohled zřejmé, mají však své souvislosti a zákonitosti. Systém měření aury tak používáme i pro "nevěřící Tomáše", kteří potom třeba na základě množství informací najednou začnou věřit?

No a co vlastně měření aury přineslo mě? Inu informace především o mně samotném. Nikdy nepotkávám na své cestě nikoho náhodou. Vždy přijde ta pravá osoba, která mi něco pomůže ukázat a odkrýt. Když se mě něco dotkne natolik, že mi skoro až "harmonie vystříkne", je to ten pravý okamžik poděkovat andělovi, který mi něco ukazuje, který mě inspiruje. Nevím, jak to mají ostatní, neví to ani přístroj ani systém měření aury. Pro mě bylo měření aury velice přínosné. Jisté je jen to, že aura o nás prozradí mnohé. Je to přeci jen energie a tou je, jak se zdá, tady u nás na Zemi úplně vše. Je to pomocník k tomu, abychom si sami uvědomili, jak to vlastně máme, jak to se sebou "koulíme". A když už si lžeme, tak je to taková malinká výzva k tomu, abychom si sami nalili čistého vína. Vždyť je to "jen" měření elektrických, tedy energetických hodnot. Ale ty výsledky stojí za to!

Orange headshot photo

Budete-li se chtít dozvědět více o své auře a tedy i o sobě, můžete se přijít nechat změřit. Je to bezbolestné. Pravidelně býváme jednou měsíčně celý den v Praze v knihkupectví U Džoudyho, nebo můžete přijet k nám do Liberce do centra HAJIRU po předchozí telefonické objednávce. Tel.: +420 774 232 232, nebo www.hajiru.cz.

Jiří Rakušan
centrum Hajiru LiberecPodřízené stránky (64): Zobrazit vše
Comments