Energetická diagnostika - měření aury - České Budějovice, 24.11.2017, Hana Rakušanová

přidáno: 2. 11. 2017 3:43, autor: Hana Rakušanová   [ aktualizováno 27. 11. 2017 1:55 ]

ENERGETICKÁ DIAGNOSTIKA - MĚŘENÍ AURY 

 České Budějovice


pátek 24.11.2017

9 - 18 hodin


Místo: Kavárný Jiný svět

České Budějovice, Riegrova 51


Cena měření: 800,- Kč | Platba v hotovosti na místě.

Objednávky termínů: (+420) 774 232 232 - Hana R.Od raného dětství posloucháme, jací jsme či nejsme, čeho jsme schopní a čeho ne, a tak to pokračuje až do dospělosti. Uvěříme, že jsme to, co o nás druzí říkají. 

Ale to ve skutečnosti nejsme MY. Jsou to jejich obrazy nás. 

Skrze své filtry radostí, zklamání, pohrdání či bezmezného podporování vnímají nás. Měření aury vám ukáže černé na bílem kdo doopravdy jste.

O čem to je: Měření aury je čistě fyzikální měření. Nedá se ovlivnit do plusu ani mínusu. Je to holé, ryzí. A tak je prospěšné toto měření pro zjištění, kdo doopravdy jsem. Pak následuje cesta sebepřijetí, rozvíjení svých pravých talentů, ne toho, co po nás chtěli rodiče, společnost apod. Po víceleté zkušenosti nyní považuji měření aury za základní pilíř v cestě ke svému pravému já. Ne tam někde v dáli až po xy-tém kurzu, ale teď a tady, uvnitř. Jak říkával indický mystik OSHO - uvnitř každého se skrývá drahokam... Ne kdesi v dáli, ale zde, uvnitř nás. Věřím, že pokud tento svůj drahokam objeví víc a víc lidí, a spojí se s ním, bude líp na Zemi.

Na 22 stranách Aura-reportu najdete:

- základní barvu vaší aury, která odráží výbavu pro tento život (talenty, houževnatost, zacílenost)
- velikost aury, tedy vnitřní naplněnost, spokojenost
- tvar čaker, energetických center, tedy jejich harmonii-rovnováhu, hyperaktivitu nebo blokovanost
- naplněnost jednotlivých čaker a nebo jejich blokování skrze nezpracovaná životní témata
- graf jin-jang, tedy rovnováhu mezi ženskou a mužskou energií, směrem dovnitř a ven, cit a síla, aktivita a pasivita
- graf mysl-tělo-duše, tedy rovnováha mezi myšlením, konáním a cítěním
- graf emocí, tedy naši spontánnost, výbušnost nebo potlačování emocí
- vnitřní uvolněnost
- tabulku jednotlivých oblastí života včetně vhodných zaměstnání
- podrobný psychologický rozbor

Více o kavárně Jiný svět najdete zde :
www.kavarnajinysvet.cz

Fotogalerie

Měření aury | Diagnostika a konzultace s Adi Hanou RakušanovouMěření aury | Diagnostika a konzultace s Adi Hanou RakušanovouMěření aury | Diagnostika a konzultace s Adi Hanou Rakušanovou
Comments