Měření aury - energetická diagnostika - analýza osobnosti / Poradna Liberec


Díky tomu, co k nám proudí z vnějšího světa (od rodičů, kantorů, společnosti, partnerů), jsme uvěřili, 
že to, co o nás druzí říkají, jak jsme úspěšní, oblíbení, milovaní či honorovaní, že to jsme my.
Podle toho se cítíme šťastně či spíš nešťastně, naplněně nebo osaměle a smutně.
Pravá podstata našeho života však tví v nás, ne v tom, jak nás vidí naše okolí..
Z rodin, ze školy, ze společnosti jsme ale zvyklí se takto posuzovat...
Můžeme ale žít i jinak - vědomě...

Pomocí Energetické diagnostiky - měření aury se můžete naprosto materialistickou metodou dozvědět víc, než si umíte právě teď představit. 
K tomuto tvrzení nás vedou mnoholeté zkušenosti. 
Měření aury
(základní diagnostika)
30 - 45 min.700,- Kč
!! cena se liší podle místa měření !!
HR - Hana Rakušanová
774 232 232
Individuální - osobní poradenství60 minut500,- KčHR - Hana Rakušanová
774 232 232

Osobní - individuální poradenství poskytuji pomocí etikotarapie a osobních rodinných konstelací. 
V obou metodách jde o přijetí života, tak jak je a o návhrat k jednotě a harmonii, tím tedy ke zdraví a spokojenosti.

Skupinové poradenství poskytuji pomocí jógových terapií, OSHO meditací a rodinných konstelací.
Konkrétní nabídku najdete v kalendáři akcí nebo v Aktualitách na těchto stránkách.

XXXXXXXXXXX

PROČ SI DÁT VLASTNĚ MĚŘIT AURU?

Zjednodušeně, abychom věděli, kdo doopravdy jsme.

Vysvětlím..
Od raného dětství totiž posloucháme jací jsme či nejsme, čeho jsme schopní a čeho ne, a tak to pokračuje až do dospělosti.. Uvěříme, že jsme to, co o nás druzí říkali. 

To ale ve skutečnosti nejsme my. Je to JEJICH obraz nás. 
Skrze svoje filtry, radosti, zklamání, pohrdání 
či bezmezné podporování, vnímali nás.

Ve skutečnosti to ale nejsme MY.
Pravé já je uvnitř nás, ne vně. Uvnitř všichni více či méně cítíme kdo jsme.

Měření aury je čistě fyzikální měření. 
Nedá se ovlivnit do plusu ani mínusu. Je to holé, ryzí.
A tak je prospěšné toto měření pro zjištění, kdo doopravdy jsem.
Pak následuje cesta sebepřijetí, rozvíjení svých pravých talentů, ne toho, co po nás chtěli rodiče, společnost a pod.

Po víceleté zkušenosti nyní považuji měření aury za základní pilíř v cestě ke svému pravému já.
Ne tam někde v dáli až po xy-tém kurzu, ale teď a tady, uvnitř.

Jak říkával indický mystik OSHO - uvnitř každého se skrývá drahokam...
Ne kdesi v dáli, ale zde, uvnitř nás.

Věřím, že pokud tento svůj drahokam objeví víc a víc lidí, 
a spojí se s ním, 
bude líp na Zemi.


S láskou Hana R♥Na měření aury se můžete objednat
 k nám do HaJiRu Liberec : 774 232 232
nebo si nás můžete pozvat do svého centra.
Těšíme se na setkání s vámi!!!!

Aktuální ceny našich měření najdete zde :
http://www.hajiru.cz/sluzby

Objednávky přijímáme na telefonu : 774 232 232 -  Adi Hana Rakušanová.


Termíny měření aury mimo HaJiRu Liberec postupně doplňujeme do Kalendáře našich akcí.

UPOZORNĚNÍ : Ceny měření v ostatních městech se liší od vzdálenosti a ceny pronájmu, 
tedy nákladů s tím spojených. Aktuální ceny jsou vždy součástí jednotlivé pozvánky.

Něco o přístroji, se kterým pracujeme :
Pracujeme s americkým systémem AURA VIDEO STATION, který pomocí senzoru načte "data" měřeného a sám je vyhodnotí bez našeho subjektivního filtru. Tento program vyvinuli američtí léčitelé, senzibilové, lékaři i inženýři a je dle našich zkušeností vyvážený.

Více na http://www.aura.net/flash_e/index.shtml

!! V příloze této strany můžete nahlédnout, co vše obsahuje Aura-rozbor neboli Aura-report!!

Comments