Nepředstavujte si růžového slona

Svoboda slova je fantastická věc. 

Má však nejedno velké úskalí.

Tím úskalím jsou lidé, kteří „hřeší“slovem. 

     Nemyslím tím teď nijaké církevní dogma. Spíš mám na mysli svědomí či lépe zodpovědnost za to, co z úst nebo skrze psaný text pronáším. V podstatě jde o jednoduchou pravdomluvnost. Právě uplynulé volby mně přivedli k tomuto zamyšlení.

Zkuste toto : „Nepředstavujte si růžového slona“
….
….
…už ho vidíte:-)???
Jistě!!! Všichni ho vidí!!! A vidí ho stále, i když ho vidět už nechtějí.
A tak se to dělo několik dnů a týdnů i u nás v Čechách.
Kdekdo o kdekom psal i říkal polopravdy nebo dokonce lži. Posluchači, diváci nebo čtenáři si ty spojitosti s jednotlivci či s celými skupinami představili a do svých představ zafixovali. A pak přijde někdo, kdo to vyvrátí, omluví se a nebo ani neomluví, nějaký server podrobně popíše, proč to být pravda nemůže..
…a stejně už TO je v prostoru.
Už si to někteří lidé zafixovali, už tomu uvěřili a už s tím nikdo nehne.
Je velmi snadné někoho nějak označit, s někým nebo něčím spojit,
ale je těžké, téměř nemožné toto mínění opravit nebo změnit.
Zkrátka všichni už si toho svého růžového slona představili a už si jej pamatují navždycky.
A to mi přijde nebezpečné!!!
Každý je absolutně zodpovědný za to, co říká, co o kom píše.
Říká se, že co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jiným. Karma, čili zákon příčiny a následku, je nemilosrdná a spravedlivá „firma“. Takže, pokud nechceme, aby o nás nepravdivě někdo nemluvil nebo nepsal, nečiňme my totéž.

  Svoboda slova je fantastická věc!

Ale neměla by být zneužita.