Nový konstelační cyklus

„ŽIVOT V HARMONII (5)“

je určen všem, kteří ve svém životě cítí nespokojenost
a chtějí pracovat na léčení sebe i svého rodu
metodou rodinných konstelací
a aktivních meditací.

Celkem bude 7 víkendů – pátky (17 – 20), soboty (8 – 18) a neděle (8 – 15),
kdy každý víkend bude prioritně věnován jednomu ústřednímu tématu,
konstelovat budeme ale i aktuální – akutní témata jednotlivců.

Cyklus tak dává jak možnost jít snadněji do hloubky,
než při jednotlivých konstelacích s pokaždé jinými lidmi,
tak i zacíleně „na sobě pracovat“ – najít sebe sama, své pravé JÁ.

Termíny a témata setkání v cyklu :

1) 4. – 6.10.2019 – Rodina původu, opora, kořeny
2) 6.-8.12.2019 – Tvořivost, talenty, sexualita, radost
3) 7.-9.2.2020 – Dospělost, zdravé sebevědomí
4) 10.-12.4.2020 – Láska, partnerství
5) 5.-7.6.2020 – Pravdivost
6) 4.-6.9.2020 – Intuice a její následování
7) 6.-8.11.2020 – Splynutí a plynutí – ZÁVĚR!♥

Finanční podmínky :

Záloha na celý cyklus : 1750,-Kč (7x 250,- Kč, tato záloha je nevratná)
a potom před každým víkendem 1500,-Kč.
V ceně je i lehké veg. jídlo.

Těším se na vás i na společné prožitky.
V lásce a úctě Hana Adi Rakušanová♥.

Přihlásit zde: