Foto Jiří Jiroutek.

Matka Jiří, otec Hana

Tento rok je to 29 let, co jsem provdaná za Jířu. Náš vztah se za ty roky několikrát transformoval a to do respektujícího, podporujícího a láskyplného. Nebylo tomu tak ale vždycky.. Hlavním jádrem našich konfliktů byla výchova…
Hana Rakušanová